දේශීය

දුම්රිය ගමන් වාර 22ක් අවලංගු වෙයි: කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයකුත් ඒ අතර

අද (ජූලි 1) දිනයේ සැලසුම් කළ දුම්රිය ගමන් වාර 22ක් අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් මතුව ඇති ප්‍රවාහන ගැටලු මත...

වසර 62කදී උද්ධමනය වැඩි වුණ හැටි

1960 වර්ෂයේදී ඍණ 1.54ක්ව පැවති උද්ධමනය 1960 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා වසර 62ක කාලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වී ඇති බව අන්තර්ජාතික දත්ත සංඛ්‍යා...

ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩි ම උද්ධමනය ජූනි මාසයේ

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 39.1හි සිට 2022 ජූනි මාසයේදී සියයට 54.6ක්...

අද ඉන්ධන ලැබෙන IOC පිරවුම් හල් ලැයිස්තුව මෙන්න

ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගමේ ඉන්ධන පර්යන්තයෙන් ඉන්ධන නිකුත් කර ඇති පිරවුම් හල් ලැයිස්තුව එම සමාගම විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබ තිබේ. ට්විටර් පණිවිඩියක් නිකුත්...

“සිපෙට්කෝ ෂෙඩ් 600ක් සමාගම් 2කට විකුණන්න යනවා” – ජයන්ත සමරවීර

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ඉන්ධන පිරවුම් හල් 1,300ක ප්‍රමාණයෙන්, පිරවුම් හල් 600ක් ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල සමාගම් දෙකකට දීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින්...

ජනප්‍රිය පුවත්

Subscribe