සංසාර

දේශය පාලනය කරන හැටි කෞටිල්‍යගෙන් ඉගෙන ගන්න

අර්ථ ශාස්ත්‍රය යනු සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලියා ඇති රාජ්‍ය පාලනය, ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ආදී විවිධ පැතිකඩයන් පිළිබඳ ඉගැන්වීම් අන්තර්ගත වටිනා ග්‍රන්ථයකි. ආචාර්ය කෞටිල්‍ය මෙහි කතුවරයායි. විෂ්ණුගුප්ත...

අමනුෂ්‍යයෝත් ඇලුම් කරන මෛත්‍රිය වඩන්නකු වන්න

මෛත්‍රි භාවනාව යනු, අහං අවේරෝ හෝමී - මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා, අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි - තරහා නැත්තෙක් වෙම්වා, අනීඝෝ හෝමි _ ඉරිසියා නැත්තෙක් වෙම්වා, සුඛී අත්තානං පරිහරාමි - සුවසේ...

ප්‍රේමය අසල්වැසියාට නපුරක්  නොකරයි

“කිතුනු ජීවිතය සැබැවින්ම පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතාව අගය කරන සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙන වටිනාකම් සහිත හර පද්ධතියකින් සමන්විත  එකකි. නමුත් කොතෙකුත් දුරට අප...

දුකට පත්වන සිතට පිළියම විපස්සනා භාවනාව

පසුගිය සති කිහිපය තිස්සේ සංසාර අතිරේකය තුළින් අපි භාවනාව පිළිබඳව ලිපි කිහිපයක්ම ඔබ වෙත ගෙන ආවෙමු. පසුගිය සතියේ සමථ භාවනාව සහ එය වැඩීමෙන් ඔබට...

සශ්‍රී කත්වය කැන්දන නළලත හැඩ කරන තිලකය

සිංහල සංස්කෘතිය බෞද්ධ ආගමික හරයන් පදනම් කොටගෙන නිර්මාණය වූවකි. එසේම දෙමළ සංස්කෘතියද හින්දු ආගමික දර්ශනයන් පාදක කොටගෙන නිර්මාණය වූවකි. හින්දු ආගමේ ප්‍රධාන ඇදහිලි වන්නේ...

ජනප්‍රිය පුවත්

Subscribe