කතුවැකිය

විසම්මුතියට වෙඩි තබන ආණ්ඩුවක් ලංකාවට එපා

ආණ්ඩුව සාමකාමී උද්ඝෝෂණයකට වෙඩි තබා මිනිසකු මරා දමා තවත් පිරිසකට තුවාල සිදුකර තිබේ. අධිකරණ විමර්ශනයේදී හෙළි වී තිබෙන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව ටී-56 පතරොම්...

කල් ඉකුත් වූ දේශපාලකයෝ

කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් හෙවත් expiry date තිබෙන්නේ කිරි පැකට්වලට පමණක් යැයි සමහරු සිතා සිටිති. නැත, එය සියලු භෞතික වස්තූන්ට මෙන්ම මතවාදයන්ටද පොදුය. ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ...

කල් ඉකුත් වූ දේශපාලකයෝ

කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් හෙවත් expiry date තිබෙන්නේ කිරි පැකට්වලට පමණක් යැයි සමහරු සිතා සිටිති. නැත, එය සියලු භෞතික වස්තූන්ට මෙන්ම මතවාදයන්ටද පොදුය. ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ...

ජනප්‍රිය පුවත්

Subscribe