අද විශේෂාංග

රට හදන තැන

ගාලුමුව‍ෙදාර පිටියේදී මැයි මස 09 වැනිදා සිදුවූ පහරදීම් සහ මැති-ඇමැතිවරුන් ඇතුළු දේශපාලනඥයන්ගේ නිවෙස්වලට ගිනි තැබීම් හා අලාභහානි කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ විවාදයේදී ආණ්ඩු...

බැසිල් සහ විසිල්

“94 ගාමිණී දිසානායක පැය භාගයක් ඉස්සර වුණා නම්, එක්කෝ විජේතුංග මහත්තයා පැය භාගයක් පමා වුණා නම් අලුත් ආණ්ඩුව ගාමිණී පිහිටුවනවා. චන්ද්‍රිකාට තිබ්බේ එක වැඩි...

රට අදන තැන

අපි බෙදිලා සාමාන්‍ය විධියට කරන්න ගියොත් ඔක්කොම ගිලෙනවා - අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ “ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියනයක් වුණත් බිලියන දහයක් වුණත් ගෙවන්නට එක    මිලියනයක්වත් නෑ” යි...

රට හදන තැන

ගාලුමුව‍ෙදාර පිටියේදී මැයි මස 09 වැනිදා සිදුවූ පහරදීම් සහ මැති _ ඇමැතිවරුන් ඇතුළු දේශපාලනඥයන්ගේ නිවෙස්වලට ගිනි තැබීම් හා අලාභහානි කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ...

ආණ්ඩුව ආර්ථිකය  වෙනස් කරයිද?

ආර්ථිකයේ කළ යුතු වෙනස්කම් ගැන දීර්ඝ කාලයක් කරන ලද යෝජනා සලකා බලන්නට ආණ්ඩුව සූදානම් බව පෙනේ. විශාල විනාශයකට පසු තමන් සිටින අවදානම් සහගත තැන...

ජනප්‍රිය පුවත්

Subscribe