අප ගැන

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන් ම විශ්වයේ සිව්දෙස සිදුවන සියලු සිදුවීම් අපක්ෂපාතීව සත්‍ය වශයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන අප සයිබර් අවකාශයේ නවතම වෙබ් පෙරළිය වන්නෙමු. පුවත්පත් වංශ කතාවේ නව පිටුවක් අරඹමින් මව්බිම පුවත්පත සිදුකරන මුද්‍රිත මාධ්‍ය මෙහෙයුම නව්‍යකරණය කරමින් ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණයේ නවමු අත්දැකීම් මව්බිම පාඨක ඔබට ගෙන ඒමට අපි සුදානම්.

නූතන ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණයේ ශ්‍රී ලාංකීය සලකුණ වන අප ජාතියේ හදගැස්ම හොඳින් හඳුනන්නෙමු.