බෙහෙත් ගන්න ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 400ට මොකද වුණේ?

0
15

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සහ ලෝක බැංකුවෙන් (WB) ඔෟෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ඉකුත් වසරේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබාදී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක මුදලින් මේ වනතුරු කිසිදු මිලදී ගැනීමක් කර නැතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඊට අමතරව ඉන්දියානු ණය ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ, ඔෟෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ලැබුණු මුදල්ද මුළුමනින්ම වැය කර නැතැයි එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඉන්දියානු ණය ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලැබුණු මුදල්වලින් ඩොලර් මිලියන 50ක් ඔෟෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ණයක් වශයෙන් පෞද්ගලික අංශයට ලබාදී ඇති අතර ඔවුන් ඔෟෂධ ගෙන්වීමට කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

රජයේ රෝහල්වල ඔෟෂධ හිඟය ඔඩුදුවද්දීත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඔෟෂධ ගෙන්වීමට පියවර නොගැනීම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අංශ විමතිය පළ කරති.

මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනක ශ්‍රී  චන්ද්‍රගුප්තගෙන් ‘මව්බිම’ කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දියානු ණය ආධාර වලින් ඔෟෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ලබාදුන් ඇමරිකානු ඩොලර් 200න් තවත් ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 30ක් පමණක් බවය.

පෞද්ගලික අංශයට හා රාජ්‍ය ඔෟෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවටත් ණය මුදලක් ලබා දුන් බවද ඉන් ඔෟෂධ මිලදී ගත් බවද කී ලේකම්වරයා ඉතිරි මුදලිනුත් වසර අවසන් වීමට ප්‍රථම ඔෟෂධ ගෙන්වන බවද කීවේය.

විනීතා එම්. ගමගේ