බණ්ඩාරනායක ගුණ සමරුව හෙට හොරගොල්ලේදී

0
71

දිවංගත අගමැති එස්.ඩබ්ලිව්. ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක ශ්‍රී මතාණන්ගේ 63 වැනි ගුණ සමරු උළෙල හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක සමාධිය අබියසදී හෙට (26දා) පැවැත්වීමට නියමිතය.

හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක සමාධිය අබියසද එදින උදෑසන 7.00ට ගුණ සමරු වැඩසටහනක් පැවැත්වේ. හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක ප්‍රමුඛ පවුලේ ඥාතීන් ඇතුළු පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගි වීමට නියමිතය.

මීට සමගාමීව හෙට (26දා) බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ගුණ සමරුවක් පැවැත්වේ. මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන, එම පක්ෂයේ ජේ‍යෂ්ඨ සාමාජිකයන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වීමට නියමිතය.

සවනි ශේශාධි