පීනස් රෝග කිහිපයකටම එක සේ ගුණ දෙන අත්බෙහෙත් කිහිපයක්

0
21

පීනස් රෝගයෙන් පෙළෙන බොහෝ දෙනා හරිහැටි ප්‍රතිකාරයක් නොලැබ බොහෝ දුක් විඳින පුවත් අපට අසන්නට ලැබෙනවා. ඇතැමුන් අත්බෙහෙත් පමණක් ගෙන එවේලෙට සුවයක් ලැබුවත් නිට්ටාවට පීනස ආශි්‍රත රෝග සුවකර  ගතහැකි බලගතු වෙදකමක් සිංහල වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තිබෙන බව ඔබ දන්නේත් නැතිව ඇති.

එබැවින් පාරම්පරිකව භාවිත කළ පුරාණ පොතපතේ  එන ප්‍රතිකාර කිහිපයක් මෙහි දැක්වීම වටිනවා. ඔබ මේ ගැන ඔබේ පාරම්පරික වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසා උපදෙස් අරන් මේ ප්‍රතිකාර කිරීමත් වටිනවා. කෙසේ වෙතත් වෙද පොතේ එන පුරාණ බෙහෙත් මෙහෙමයි.

පීනසට: සිද්ධිගුරු තුන් කළඳක් ගෙන චූර්ණ කොට කස පැන් දිය පතක් එක්ව පානය කරනු. පීනස දුරු වෙයි. මීට සිද්ධිගුරු කසා චූර්ණ කර කහ පැන්දියෙන් දෙනු. දුෂ්ට පීනස ගුණ වෙයි. මීට ත්‍රිවර්ග කපුරු, නකුල්, එනසාල්, දෙවිදුරු, නිකුළු, කොකුම් සිවිය මුල් මේ චූර්ණය කසපැන් දියෙන් හෝ හකුරෙන් හෝ දෙනු. නාසා රෝග කාෂ්ට පීනස, අරුචි, ප්‍රතිශ්‍යා ගුණ වෙයි.

සිද්ධිගුරු, හෙළ ලූනූ ‍ෙදාළොස් කළඳක් ගෙන අට එකට කකාරා දෙනු. පීනස් වාත ගුණ වෙයි. මීට නෙල්ලි, අරළු, වගපුල්, සිවිය සිද්ධිගුරු කකාල කසාය දෙනු. පීනස දුර්ගන්ධ සෝපසුල අග්නි මන්දාදී පීනස් රෝග ගුණ වෙයි.

සුදුලූනූ, සිද්ධිගුරු, සවින්දව මෙය අඹරා මීයෙන් හෝ ගිතෙලින් හෝ නස්න කරනු. පීනස ගුණ වෙයි. මීට තණ, කොංකුපොතු,  දෙළුම් මල් මේ හැම දියෙන් අඹරා පෙරා නස්න කරනු. නාසේ වෑහෙන නලේ ගුණ වෙයි.  මීට ඊතන, දෙළුම් මල්, බෙලි ඉස්ම මැඬගෙන නස්න කරනු. රත්න ගුණ වේ. මීට එළබටු, රත්නිටුල්, මුරුංගා මෙකී මුල්  කහතලා කොළ, නිකුළු, සවින්දව මේ හැම අඹරා තලතෙල් එක්ක කකාරා නස්න කරනු. නාසගඳ  ශරුවයාම ගුණ වෙයි. මීට සියඹලා කොළ ඉස්ම කෝමාරිකා අල අඹරා පෙරා නස්න කරනු. නාසෙන් උගුරෙන් යන ලේ ගුණ වෙයි.

සාදිලිංගං කහ, පොල්පලා මේවා දුම්පන්දුව තනා නාසේට දුම් උරනු. අසාද්ද පීනස ගුණ වේ. මීට එන්සාල්, කොල්ලන් කොළ, කුරුඳු පොතු. නාමල් රේණු මෙය සමභාග ගෙන වියළා පොඩිකොට කබලකට අඟුරු ගෙන එහිලා පොල්කටුවකින් වසා එයින් නැඟි දුම් නාසයට  උරනු. පීනස් වාත ගුණ වේ. මීට තිප්පිලි කළුදුරු පොඩි කොට කබලකට අඟුරු ගෙන එහිලා පොල් කටුවකින් වසා එයින් නැඟි දුම් නාසයට උරනු පීනස ගුණ වේ.

දෙදුරු, අසමෝදගන්, නිකුළු. සුදුලූනු, කුරුඳුපොතු, නාමල් රේණු, සඳුන්, කොල්ලන් කොළ මේවා වියළා චූර්ණ කර නාසෙට උරනු. පීනස, ඉසරද වායු ගුණ වේ. මීට සිද්ධිගුරු , තිප්පිලි. මිරිස්, සවින්දව ලුණු දැමූ කපුරු හරි හරියට ගෙන සුනුකොට උදය සවස මංචාඩියක් පමණ නාසයට උරාගත් කල නාස වැගුරුන්, කිවිසුම්, ප්‍රතිශ්‍යා ඉසරුජා  ගුණ වේ.

වෛද්‍ය මතය ඇසුරෙනි.

සුභානි එම්. ආරච්චිගේ