ජනපති අධි ආරක්ෂිත කලාප 8ක් ගැසට් කරයි

0
15

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, ජනාධිපති මන්දිරය, නාවික හමුදා මූලස්ථානය හා පොලිස් මූලස්ථානය, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය (මල් පාර), අරලියගහ මන්දිරය (කොල්ලුපිටිය) ඇතුළු ස්ථාන අටක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අධිආරක්‍ෂිත කලාප වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණය, මහාධිකරණ සංකීර්ණය, කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණය, කොළඹ හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, අකුරේගොඩ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය  හා යුද හමුදා මූලස්ථානය, ගුවන්  හමුදා මූලස්ථානය (කොම්පඤ්ඤවීදිය) හා ආරක්‍ෂක ලේකම් හා ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් නිල නිවාස ප්‍රදේශ මෙසේ අධිආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශ බවට නම් කර ඇත. ඒ සඳහා වන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයාගේ අස්සනින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ජේ.ටී. ද සිල්වා