ඔක්: 05දා බදාදා අකුරු කියවන්න අතිවිශිෂ්ට නැකැතක්

0
78

නිසි වයස් පිරුණු දරුවන්ට අකුරු කියැවීමට සකලාංග සම්පූර්ණ අතිවිශිෂ්ට නැකැතක් ඔක්තෝබර් 05 වැනි බදාදා පෙ.ව. 5.59ට යෙදේ. සුබ දිශාව වන්නේ දකුණයි. මෙදින අකුරු කියැවීමට ඉතා ප්‍රශස්ත සුවණ නැකැත යෙදී ඇත. අකුරු කියැවීමට ඉතාම සුබ දසවක තිථිය මෙදින පවතින අතර එය පුර පක්ෂයට අයත් වීම නැකැතේ බලය තීව්‍ර කරන්නකි.

බදාදා දිනයක රවි, බුධ ලග්නගතව කන්‍යා ලග්නය යෙදී ඇති මේ මොහොත ඉතා උතුම් සරස්වතී යෝගයකි. මෙදින පංචාංග ශුද්ධිය සහිත දිනයක් වීමෙන් නැකැතේ බලය වඩාත් පෝෂිත වී ඇත. මේ මොහොතේ තත්කාල ග්‍රහ බලයද ඉතා ප්‍රශස්තය.

අකුරු කියැවීමට පෙර තල, උක් හකුරු, වී, පොරි, මී පැණි, අඹ සහිත පලතුරු, උඳු මිශ්‍ර කැවිලි, හබල පෙති, සුදු මල්, නෙලුම් මල්, හ¾දුන්කූරු, පිනිදිය සමඟ ගිතෙල් පහනක් දල්වා සරස්වතී දේවිය සමඟ ගණ දෙවියන් පිදිය යුතුය. සැරියුත් තෙරුන්ටද පහනක් දැල්වීම ඉතා උතුම්ය.

මෙම නැකැත ගැළපෙන්නේ කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, මුවසිරස, සිත, දෙනට, අද, සා, සියාවස, අස්විද, මා, මුල, පුෂ අනුර, උත්‍රපුටුප යන නැකැත් හිමි දරුවන්ට පමණි. ඉහත නැකැත් වේලාව ප්‍රාදේශිීයව සංශෝධනය කරගත යුතුය. ඒ සඳහා ජේ‍යාතිෂවේදියකුගේ සහාය ලබා ගැනීම වැදගත් වෙයි.

කපිල ඉන්ද්‍රික ගුණදාස විසිනි