අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා

0
12

ඩුබායිහි පිහිටි වධකාගාරය ගැන හා ඊට අදාළ සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග කුමක්දැයි අප එහි සාමාන්‍යාධිකාරි සෙනරත් යාපා මහතාගෙන් විමසීමක් කළෙමු?

මේ ඒ සම්බන්ධ ඔහු ලබාදුන් පිළිතුරයි.

ලාංකික කතුන් 85ක් ඩුබායි වධකාගාරයක අපාදුක් විඳින ප්‍රවෘත්තිය සිකුරාදා ‘මව්බිම’ පුවත්පතේ සඳහන් වී තිබුණා. අපි මේ පුවත දුටු සැණින්ම ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ගන්න කටයුතු කළා.

පළමු වැන්න ඩුබායිහි අපේ කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය හරහා පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන්න තීරණය කළා. ඒ අනුව දැන් අපි ඒ වධකාගාරය කොහේද තිබෙන්නේ, එහි කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවාද යන්න සොයා බලන්න කියලා. දැන් ඒ පිළිබඳව ඔවුන් සොයා බලමින් ඉන්නවා.

දෙවැනි කාරණාව මේ සිද්ධිය හෙළිකරපු කාන්තාව හා ඊට සම්බන්ධ ඒජන්සිය ගෙන්වලා ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම. දැන් අපේ දඹුල්ලේ පිහිටි කාර්යාලය ඒ සම්බන්ධව නිල වශයෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මේ විමර්ශන කණ්ඩායම නිසි විධියට ඒ කටයුතු සිදුකරයි. මෙහිදී අදාළ ආයතනය බලපත්‍රලාභියෙක්ද? ඒ වගේම යම් වරදක් කර තිබෙනවාද? බලා නීති මඟින් කටයුතු කරන්නත් අපි පසුබට වෙන්නේ නැහැ.

සමන් ප්‍රියංකර නම්මුනිගේ