අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 5ක මිල පහළට

0
449

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 5ක මිල අඩු කිරීමට ලංකා සතොස පියවර ගෙන ඇතැයි එහි සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ, එම මිල අඩු කිරීම ඊයේ (සැප්. 22) සිට සැප්. 30 දක්වා ක්‍රියාත්මක බව ය.

අදාළ ආහාර ද්‍රව්‍ය දිවයින පුරා ඇති ලංකා සතොස අලෙවි සල් මගින් මිල දී ගත හැකි බව සභාපතිවරයා එහි වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.

එම ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.