චීනයෙන් ලංකාවට ඖෂධ තොගයක්

0
366

රුපියල් මිලියන 650ක වටිනාකමකින් යුත් ඖෂධ තොගයක් චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම ආධාර තොගය අද (සැප්. 23) පස්වරුවේ කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ගෙනැවිත් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමග සමීපව කටයුතු කරමින් ඇති බව ද ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කර තිබේ