වසර 5ක් තිස්සේ හසලක ගබඩාවක වී මිටි 300ක් දිරාපත් වෙලා

0
23

කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන වසර පහක පමණ කාලයක සිට වී මිටි 300ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් හසලක පල්ලේවත්ත ගබඩාවේ ගොඩගසා ඇති බව පල්ලේවත්ත ගම්වාසීහු සඳහන් කරති. මෙම වී තොගයේ වී කිලෝ 15,000ක් පමණ වනු ඇති  බවද මේවා මෙයට වසර පහකට පමණ ඉහතදී ජනපදයේ ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගෙන ගබඩා කරන ලද වී බවද ගම්වාසීහු පවසති.

මේ වන විට වී තොගය කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට ගත නොහැකි මට්ටමට දිරා ඇති බවත් මේවා සත්ත්ව ආහාරයකට හෝ අලෙවි කිරීමට මණ්ඩලය පියවර ගත්තේ නම් යම් මුදලක් මණ්ඩලයට ගත හැකිව තිබූ බවට ඔවුහු කියති.

මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙම ගබඩාව භාර වී අලෙවි මණ්ඩලයේ අම්පාර කොට්ඨාසයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළත් ඔහු දුරකථනයට සම්බන්ධකර කර ගැනීමට නොහැකි විය.