රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ දෙවැනි කොටස විවෘත කිරීම ඔක්: 04දා

0
14

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ දෙවැනි කොටස එළැඹෙන ඔක්තෝබර් 04 වැනිදා විවෘත කිරීමට ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර ඇත.

මෙරට පළමු සෆාරි සත්ත්ව උද්‍යානය ලෙස සැලකෙන හම්බන්තොට සෆාරි සත්වෝද්‍යානයේ දැනට මහජනතාව සඳහා විවෘත කොට ඇත්තේ එම උද්‍යානයට වෙන් කෙරුණු භූමි ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් පමණි.

ලෝක සත්ත්ව දිනය (World Animal Day) යෙදෙන ඔක්තෝබර් 04 වැනිදා, අක්කර 34කින් සමන්විත එහි දෙවැනි කොටස මහජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම, වන ජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇත.

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය සඳහා අක්කර 500ක පමණ බිම් පෙදෙසක් වෙන් කොට ඇති අතර එහි විවිධ සතුන් වර්ග සඳහා කලාප 13ක් පිහිටුවා තිබේ.

මේ වන විට ඉන් අක්කර 200ක පමණ ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කොට ඇති අතර ඒ තුළ පරිපාලන ගොඩනැඟිලි, සත්ත්ව රෝහල, නරඹන්නන්ට පහසුකම් සලසන ස්ථාන, අලෙවිසල්, වාහන නැවතුම් ස්ථාන ආදිය හා සත්ත්ව කලාප කිහිපයක වැඩ නිමකර ඇත.

අක්කර 35 ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක පවතින අප්‍රිකානු සිංහ කලාපය, අක්කර 80ක පමණ පැතිරී ඇති ශාක භක්ෂක

සතුන් කලාපය හා අක්කර අක්කර 54කින් යුතු ආසියානු අලින්ගේ කලාපය හා බෙංගාලි ව්‍යාඝ්‍රයන්ගේ කලාපය ආදී ලෙස ඒවා වෙන් කොට තිබේ.

එළැඹෙන 04 වැනිදා විවෘත කිරීමට යෝජිත කොටස කලාප තුනකින් සමන්විත අතර එහි කුඩා ශාක භක්ෂක සතුන් (ගෝනමුවා, ඕළුමුවා, මීමින්නා, වැනි මුව වර්ග) සඳහා වන කලාපයක් හා සුරතල් සතුන් සමඟ විනෝදවීමට ළමයින් සඳහා ඉදිකළ කලාපයක් ද වේ. මේ කොටසෙහි සත්ත්ව අභිජනන සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක්ද ඉදිකර ඇති අතර එය නරඹන්නන් සඳහා විවෘත නොකෙරෙන බව පැවැසේ.

සවනි ශේශාධි