රට රැකියාලාභීන් එවන මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිහින්

0
11

මේ වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේදී විදේශ ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට එවූ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය සියයට 16.4කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

ජූලි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන  279ක් වූ විදේශ ගත ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය අගෝස්තු මාසය වන විට ඩොලර් මිලියන 325ක් දක්වා වැඩි වී ඇතැයි එම කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අගෝස්තු මාසයේ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ඩොලර් මිලියන 46කින් වැඩි වී තිබෙන බවත්, නීත්‍යනුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙම මුදල් එවා ඇති බවත් ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවැසීය.

මේ වසරේදී විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වීමට ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති ශ්‍රමිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ දෙක ඉක්මවා ඇති බවද එම කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

මේ වසරේදී ශ්‍රමිකයන් ලක්ෂ තුනක් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්කර යැවීමේ ඉලක්කයක් පැවැති බවත්, එම ඉලක්කය තුන්ලක්ෂ තිස් දහස දක්වා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර ඇති බවත්  ශ්‍රී  ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවැසීය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ