මන්දපෝෂණය ම¾ඩින්න තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න

0
108

මන්දපෝෂණය ප්‍රශ්නය විසඳීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බව.ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරසුමන වීරසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (22දා) පැවැසීය.

එසේ නොමැතිව මන්දපෝෂණය ගැන කියා එකිනෙකාට බෝල පාස් කරගනිමින් සිටීමෙන් අනාගතයට දැඩි බලපෑමක් බවත් මන්ත්‍රිවරයා අවධාරණය කළේය. මන්දපෝෂණය ගැන පසුගිය පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී සාධනීය කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. මේ ප්‍රශ්නය ගැන තේරීම් කාරක සභාවක් අවශ්‍යයි කියලා යෝජනා කරනවා.

විශේෂයෙන්ම හැමෝගෙම අදහස් යෝජනා ලබාගෙන මේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේ මන්දපෝෂණය උග්‍රවීමෙන් රටේ ඇතිවන බලපෑමට 225ටම වග කියන්න වෙයි. ඒ නිසා මේ සඳහා සාමූහිකව වැඩ කරන්නට අවශ්‍ය කණ්ඩායමක් පත්කරමු’ යැයිද මන්ත්‍රිවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි