නයිනමඩම කෝප්සිටිය අසල ඩෙංගු අවදානම ගැන

0
13

වෙන්නප්පු ආසනයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටහිර නයිනමඩම හණතොටුපොළ ග්‍රාමසේවක වසමේ තොටුපොළ හන්දියේ පිහිටා ඇති කෝප් සිටිය මෙන්ම හණතොටුපොළ හන්දියේ  ඉරිදා සති පොළේ ඉතුරු වන එළවළු කොටස් කෝප් සිටිය පිටුපසට දැමීම නිසා වැසි දිනවල එම ස්ථානයට වැසි වතුර එකතුවීමෙන් ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීම හේතුවෙන් එම අවට ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇතිව තිබේ.

එබැවින් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ නයිනමඩම සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලයේ සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිතුමාගේ සහ වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමාගේ මෙන්ම වෙන්නප්පුව පොලිසියේ පරිසර කමිටුවේද මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක්