කළුවරේ ඉන්න වෙන පැය ගණන වැඩිවෙයි

0
25

දෛනික විදුලි කප්පාදුව හෙට (23දා) සිට ලබන 25 දක්වා පැය 2යි විනාඩි 20ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක සඳහන් කරයි.

පැරැණි ලක්ෂපාන අදියර 1 අක්‍රියව පැවැතීම, Westcoast බලාගාරය සඳහා ඉන්ධන නොමැතිකම සහ හදිසි ඉල්ලුම වැඩිවීම යන කාරණා හේතුවෙන් මෙම අනුමැතිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදුන් බව හෙතෙම පවසයි.

විදුලිය කප්පාදුව සඳහා ලංවිම කළ ඉල්ලීම අනුව ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW යන කණ්ඩායම් සඳහා දිවා කාලයේ පැය 1 සහ රාත්‍රියේ පැය 1යි විනාඩි 20 ලෙස විදුලි කප්පාදුව කෙරෙන බව හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

චාමර අමරසූරිය