ලංකාවේ තෙල් බිස්නස් එකට අලුත් සාමාගම් එන දිනය

0
993

යෝජනා ඉදිරිපත් කළ සමාගම් 24 අතරින් සුදුසුකම් සපුරන සමාගම් කිහිපයක් වෙනුවෙන් මෙරටට ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට, ඉන්ධන බෙදා හැරීමට සහ ඉන්ධන අලෙවි කිරීමට නොවැම්බර් මස වන විට අවස්ථාව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, පළ කරන ලද අභිලාශ කැඳවීමේ දැන්වීමට අනුව මෙම සමාගම් 27 යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව ය.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මගින් පාලනය කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් 1,250න් කොටසක් වෙනත් පෞද්ගලික ඉන්ධන ක්ෂේත්‍රයේ සැපයුම්කරුවන් වෙත ලබා දීම වෙනුවෙන් සිදු කරන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව ප්‍රගතිය සමාලෝචනය ඊයේ (සැප්.2 1) සිදු කර තිබේ.

එම ප්‍රගති සමාලෝචනයේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය වැඩිදුරට ත් පැවසීය.