වරායේ ‍ෙදාඹකරවලට නිමල් කතුන් නග්ගවයි

0
180

මෙරට වරාය තුළ ‍ෙදාඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් බඳවා ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඇතුළු අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කරමින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන ලෙස වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පෙරේදා (සැප්. 20) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ ය.

ඒ අනුව, ලොව බොහෝ රටවල මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ද වරාය තුළ ‍ෙදාඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස කාන්තාවන් දැනටමත් රාජකාරි කරන අතර ඉදිරියේදී වැඩි වශයෙන් බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවැසීය.

වරාය, නාවික හා සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ තෙවැනි සභාවාරයට අදාළව පැවැත්වූ පළමු රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවැසීය.

අද (සැප්. 22) අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ නියෝගය සඳහාද කාරක සභාවේ එකඟත්වය හිමි විය.

2018 වසරේ ජූලි 3 වන දින අංක 2078/22 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශිත සිවිල් ගුවන් සේවා (සේවක පිරිස් සහ පුහුණු කිරීමේ ආයතන සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ) නියෝගයන් හි මුද්‍රණ ‍ෙදෝයක් නිවැරදි කිරීම මෙහි අරමුණ වේ.

(සීමාසහිත) ජය කන්ටේනර් ටර්මිනල්ස් සමාගම, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාව යන ආයතනවල නිලධාරීහු එම ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළහ.

  • අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි