ඇෆ්ලටොක්සින් අධික ආහාර හැදූ සමාගම් තුනකට සිතාසි

0
548

නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවූ ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු දරුවන් සඳහා නුසුදුසු පෝෂ ආදේශක නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ලබන නොවැම්බර් මස 18 වන දින අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට සමාගම් තුනක අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් මංජුල රත්නායක ඊයේ (සැප්. 21) සිතාසි නිකුත් කළේ ය.

ගොතටුව වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ (MOH) P.A.S. කසුන් මහතා විසින් අධිකරණය හමුවේ මෙම පැමිණිල්ල ගොනු කරනු ලැබ තිබිණි.

මෙම සමාගම් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද එම ආහාර බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රජයේ රස පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙත ලබා දී ඒවා සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබාගෙන ඇති බව ත් ඒ අනුව නිෂ්පාදනවල ඇෆ්ලටොක්සින් නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වී ඇති බවට වාර්තා වන බව ත් අධිකරණය හමුවේ කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

රජයේ රස පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් 1993 ආහාර ලේබල් කිරීමේ විවිධ නියෝග හත්සිය අසූ හතක් යටතේ මෙම විමර්ශනය සිදු කරනු ලැබ ඇති බවට අධිකරණය හමුවේ වාර්තා විය.

නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවූ ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු වයස අවුරුදු 3 දක්වා දරුවන් සඳහා නුසුදුසු ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ගොතටුව වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් මෙම සමාගම් තුනට හා එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ට එරෙහිව 1990 අංක 20 දරන ආහාර (සංශෝධන පනත) යටතේ අධිකරණය හමුවේ චෝදනා ගොනු කරනු ලැබ තිබිණි.