වී ගොවීනට අඩු මිලට සී සා දීමේ සද්කාර්ය වැඩපිළිවෙළක් අරඹයි

0
12

ත්‍රිකුණාමලය නගර හා කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය සභාව පැරැණි උප්පුවේලි ප්‍රා.සභාව එම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ වී ගොවීනට ඔවුන් සතු කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ට්‍රැක්ටර් යොදවා අඩු මිලකට සී සා දීමේ සද්කාර්ය වැඩපිළිවෙළක් අරඹා තිබේ.

එම ප්‍රදේශයේ කුඹුරුකරයක සී සෑමට රුපියල් 25,000ක මුදලක් අය කරන අතර ප්‍රාදේශීය සභාව රුපියල් 10,000ක අඩු මුදලකට සී සෑම කර දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ප්‍රාදේශීය සභාපති ආර්.ඒ.ටී. සඳුන් දර්ශන රත්නායක මහතා ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

විශේෂයෙන් රට අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙන අවස්ථාවේ මිනිසුන්ගේ අත්‍යවශ්‍යතාවට ප්‍රධාන තැනක් දීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව මෙම සත්කාර්ය ආරම්භ කළ බවත්, වී ගොවියා කුඹුරු වගාව අත්හරින මූලික දේ කුඹුර හා ගන්නට මුදල් නැතිකම බවත්, දැනට කුඹුරු අක්කරයක් හෑමට රුපියල් 25,000ක් අය කරන අතර එම මුදල ප්‍රාදේශීය ගොවීනට දරා ගැනීමට ආර්ථික ශක්තියක් නැති බවත්, මේ වන විට තම ප්‍රාදේශීය සභාව ට්‍රැක්ටර් දෙකක් යොදාගෙන අඩු මිලකට කුඹුරු හෑම අරඹා තිබෙන බවත් කීහ.

මේ වන විට බොහෝ ගොවීන් සිය කුඹුරු හා ගැනීමට මුදල් බැඳ තිබෙන බවත් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ කුඹුරු අක්කර 10,000ක් පමණ තිබෙන අතර ගොවි පවුල් 2500ක් පමණ ජීවත් වන බවත් පසුගිය 16 වැනිදා වන විට කුඹුරු අක්කර 10ක් පමණ සෑම කර තිබෙන බවත් සභාපතිවරයා කීවේය.

මෙම ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හිමිව තිබුණේ ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයට බවත්, තමා 2011 සිට මෙම සභාවේ මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස පත්ව සිටි අතර එම පළාත් සභාවේ අය-වැය 2022 වසරේ පරාජයට පත්වීමෙන් පසු ද්‍රවිඩ, මුස්ලිම් මෙන්ම අනෙක් දේශපාලන පක්ෂවල මන්ත්‍රිවරුන් බහුතරයක් කැමැත්තෙන් තමා සභාපති ලෙස තෝරා ගත් බවත්, මේ වන විට ප්‍රදේශයේ ජනතාවට කිසිදු භේදයකින් තොරව සමානව සේවය කිරීමට තමාට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන බවත් රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.