වැලිමඩ – බොරලන්ද රජයේ වන වගාවත් කුණු ගොඩක් කරලා

0
6

වැලිමඩ නගරයේ සිට බොරලන්ද දක්වා ඇති ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස පිහිටි රජයේ වන වගාවට විවිධ පුද්ගලයන් විසින් අවිධිමත් ආකාරයෙන් කැළිකසළ බැහැර කිරීමෙන් දැඩි පාරිසරික විනාශයක් සිදුවෙමින් පවතී.

වැලිමඩ, බොරලන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙකේ කණුව සිට පහේ කණුව දක්වා මෙම මාර්ග කොටසේ දෙපස මෙම රජයේ වන වගාවක් ඇත. නිවෙස්වලින් හා වෙළෙඳසල්වලින් බැහැර කරන පොලිතින් ඇතුළු විවිධ අපද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් මෙම වන වගාවේ බොහෝ ස්ථානවලට අවිධිමත්ව බැහැර කර ඇත. මෙම වන වගාව මැදින් දිවෙන මෙම මාර්ග කොටස ඉතා අලංකාර බැවින් බොහෝ සංචාරකයන්ද මෙහි නැවතී සුන්දරත්වය නැරැඹීමටත් ඡායාරූප ගැනීමටත් කැමැත්තක් දක්වන අතර මේ ආකාරයෙන් කැළි කසළ බැහැර කිරීම නිසා එම සුන්දරත්වයටද හානි සිදුවෙමින් පවතී. මෙම කුණු දැමූ ස්ථාන ආශි්‍රතව සුනඛයන්ද සැරිසරන අතර ඔවුන් මෙම කැළිකසළවල ඇති පොලිතින් ආදිය ආහාරයට ගන්නා අයුරුද දැක ගන්නට හැකිය.

වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් මෙම වන වගාවට කැළිකසළ බැහැර කිරීම තහනම් බවට පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණද එම පුවරු ආසන්නයේම කැළිකසළ බැහැර කර ඇති ආකාරයද දැක ගන්නට හැකිය.

එම නිසා මේ පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය කඩිනමින් යොමු කර මෙම අවිධිමත් ආකාරයේ කැළිකසළ බැහැර කිරීම නවතා දැමීමට යම් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන ලෙසට පරිසර හිතකාමී ජනතාව ඉල්ලා සිටිති.

බොරලන්ද – සමන් නැදුන්ගමුව