ලංකාවේ දහදාහකට රැකියා දෙන්න මැලේසියාව ලෑස්තියි

0
34

ශ්‍රී   ලංකාවේ 10,000කට රැකියා ලබාදීමට මැලේසියානු කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ වී ඇතැයි එරට මානව සම්පත් අමාත්‍ය එම්. සරවනන් ඊයේ (සැප්. 21) නිවේදනය කර තිබේ.

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය තුළ ශ්‍රී  ලංකාවේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සැප්. 14 වැනිදා රැස්වූ එරට කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව අමාත්‍ය සරවනන් ප්‍රකාශ කළ බව මැලේසියානු මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව, අදාළ අංශවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ශ්‍රී  ලාංකික සේවකයන් බඳවා ගැනීමෙන් රජයේ අභිප්‍රායයන්ට සහය දෙන ලෙස සේවා යෝජකයන්ගෙන් සහ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඔහු ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ශ්‍රී  ලංකා රජය සේවකයන් 10,000ක කෝටාවක් ඇතුළත් මිනිස්බල සැපයීම සඳහා නිල අයැදුම්පතක් මැලේසියාව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍ය එම්. සරවනන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

විදේශීය ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීමට කැමැති මැලේසියානු සේවා යෝජකයන්ට වැඩි විස්තර සඳහා අමාත්‍යාංශයේ සංක්‍රමණික සේවක කළමනාකරණ අංශය ([email protected]) හෝ එරට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ([email protected]) ඇමැතීමට හැකි බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

තාරක සම්මාන්