රු. 1,150ට තිබූ තේ පොහොර බෑගයක් 30,000ට නැඟලා

0
5

අමු තේ දලු කිලෝවක මිල දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වී ඇතත් තේ පොහොර මිල අධික ලෙස ඉහළ යෑම, තේ දලු නෙළීමේ හා කම්කරු ගාස්තු ඉහළ යෑම නිසා කුඩා තේ වතු හිමියන් ගැටලු රැසකට ලක්ව ඇති බව සමස්ත ලංකා කුඩා තේ වතු සමිති සංවිධානයේ සභාපති කේ.එල්. ගුණරත්න පවසයි.

අමු තේ දලු කිලෝවක මිල රුපියල් 225 හා 300 දක්වා වැඩි වී ඇතත් රුපියල් 1,150ට තිබූ තේ පොහොර කොට්ටයක මිල රුපියල් 30,000 දක්වා වැඩි වී ඇති බවද හෙතෙම පවසයි. මේ පිළිබඳ හෙතෙම මෙසේද කීවේය.

යූරියා මිශ්‍ර අඩංගු තේ පොහොර කොට්ටයක් රුපියල් 30,000ක් වෙනවා. යූරියා මිශ්‍ර අඩංගු නැති තේ පොහොර කොට්ටයක් රුපියල් 17,500ක් වෙනවා. තේ දලු නෙළීම සඳහා දලු කිලෝවකට රුපියල් 50ක ගාස්තුවක් ලබාදිය යුතුයි. කම්කරු ගාස්තු විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තියෙනවා. තේ වගාවෙන් යම් කිසි ලාභයක් ඇතත් පවතින ජීවන වියදම හමුවේ පවුලේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා එම ආදායම ප්‍රමාණවත් නෑ. නියමිත කාලයට තේ පොහොර ලැබෙන්නේ නෑ.

තේ ගොවීන්ට රජයෙන් යූරියා පොහොර ලබාදීම හොඳ දෙයක්. තේ මණ්ඩලය විසින් තේ කම්හල් සඳහා කුඩා තේ වතු හිමියන්ට පොහොර ලබාදීමට ණය මුදලක් දීලා තියෙනවා. තේ කම්හල් විසින් කුඩා තේ වතු හිමියන්ට තේ පොහොර දීලා  වාරික තුනකින් එම ණය මුදල අය කරගන්නවා. ඒත් ඇතැම් තේ කම්හල් මඟින් මේ වැඩසටහන නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ. නියමිත කාලයට තේ ගොවීන්ට පොහොර ලැබෙන්නේ නැති බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ගාල්ල _ කමල් විජේහේවා