දුම්රිය ගමන් අඩාල වීමෙන් මගීන් දැඩි අපහසුතාවක

0
15

කාර්යාලයීය දුම්රිය ගමනාගමනය පසුගිය සති කිහිපය පුරාම ප්‍රමාද වීම් හා අවලංගු වීම් හේතුවෙන් දුම්රිය මගීහු දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවට දුම්රිය මගීහු චෝදනා කරති.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ධාවනය කරන දුම්රියන්හි පවතින මැදිරි ජනතාවට කිසි විටෙක ප්‍රමාණවත් නොවන අතර දැනට නඩත්තු නොකරන රේල්පීලි දැඩි අනාරක්ෂිත බවත් ඔවුන් සඳහන් කරයි. දුම්රිය වාර අවලංගු වීම් අධික වීමත් දුම්රිය මැදිරි සංඛ්‍යාව මගීන්ට ප්‍රමාණවත් නොවීමත් හේතුවෙන් මගීන්ට තම ගමනාගමනය පහසුවෙන් කර ගැනීමට නොහැකි බවත් ඔවුහු පැවැසූහ.

කාර්යාල දුම්රිය ගමන් වාර 108ක් දිනකට ධාවනය වූ අතර පසුගිය සමයේ ඒ සඳහා අලුතින් ගමන් වාර 10ක් එකතු කර තිබුණ ද එය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක නොවන බවට මගීහු චෝදනා කරති.

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්හි සේවයේ නිරත වන සේවකයන් සඳහා නියමිත වේලාවට තම රජකාරියට වාර්තා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතු වීම හේතුවෙන් එම ආයතනයන්හි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවී ඇති බවත් මගී ජනතාව පැවැසූහ.

මිතුන් ජයවර්ධන