ගොවිපළ කළමනාකාරිනිය ඇතුළු 5ක් උසාවිය  හමුවට

0
6

මිනිස් පරිභෝජනයට සුදුසු සහල් සත්ත්ව ආහාරවලට සහ ආහාර පිණිස ලබාදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සහ සතුන්ට ආහාර සැකසීම සඳහා මහජන පරිභෝජනයට සුදුසු සහල් කිලෝ දසදහසකට අධික ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර තබා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින තඹුත්තේගම, නීරාවිය මහවැලි සත්ත්ව ව්‍යාපාරික සමාගමේ (රජයේ සත්ත්ව ගොවිපළේ) නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාට, කළමනාකාරිනියට, ගබඩා පාලකවරයාට, සැපයුම් නිලධාරියා සහ සත්ත්ව ආහාර සැකසීම

සඳහා මහජන පරිභෝජනයට සුදුසු සහල් ලබාදුන් සැපයුම්කරුට මෙම 23 වැනි දින අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට තඹුත්තේගම මහෙස්ත්‍රාත් නුවන් කෞශල්‍ය මහතා නියෝග කළේය. සැකකරුවන්ට මෙලෙස අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා මෙසේ නියෝග කළේ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ප්‍රධානී බී.ඒ.සී.පී. පෙරේරා මහතා අධිකරණයට කළ කරුණු දැක්වීමක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

තඹුත්තේගම, නීරාවිය රජයේ සත්ත්ව ගොවිපළ වටලා මහජන පරිභෝජනයට සුදුසු සහල් යොදා ගෙන සකස් කළ සත්ත්ව ආහාර විශාල තොගයක් සහ සත්ත්ව කෑම සැකසීම සඳහා ගබඩා කර තිබූ මහජන පරිභෝජනයට සුදුසු ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ආනයනය කළ සහල් කිලෝ දසදහසකට අධික ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ ඉකුත් 9 වැනි දිනය.

තඹුත්තේගම, නීරාවිය රජයේ සත්ත්ව ගොවිපළ වටලා පරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ප්‍රධානී

ජේ‍යෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරී බී.ඒ.සී.පී. පෙරේරා මහතා ඇතුළු විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් සිය භාරයට ගත් එම සහල් යොදාගෙන සැකසූ සත්ත්ව ආහාර තොගයට සහ පරිභෝජනයට  සුදුසු සහල් කිලෝ දසදහසකට අධික ප්‍රමාණයකට මේ වන විට මුද්‍රා තබා තිබේ.

අනුරාධපුර – ආනන්ද කරුණාදාස