ගුප්ත විද්‍යාවෙන් හරියට වැඩක් ගන්නේ මෙහෙමයි

0
29

බස් වහරේ එන කියමනකි ‘දැන ගියොත් කතරගම. නොදැන ගියොත් අතරමඟ’ මේ කියමනද ගුප්ත විද්‍යාවේදී ඉතා වැදගත් වෙයි.

ජේ‍යාතිෂය, ගුප්ත විද්‍යාව, ආයුර්වේද විද්‍යාව, මේ සියල්ල එකට බැඳුණු වටිනා ශාස්ත්‍රීය ක්‍රමවේදයකි. පුරාණයේ ගුප්ත විද්‍යාවට හිමි වූයේ වටිනා තැනක්. අද මෙන් බොරුවෙන්, වංචාවෙන් මුළා නොකළ, මුළා කළ නොහැකි  මේ වටිනා ශාස්ත්‍රය එදා රැකුනේ ඉපැරණි ගැමියන් දිවි පරදුවට තබා ආරක්ෂා කළ බැවිනි.

රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කළ ගුප්ත විද්‍යාව ජේ‍යාතිෂ සිද්ධාන්ත මත පදනම්ව ක්‍රියාත්මක ගැඹුරු ශාස්ත්‍රයකි.

යන්ත්‍ර – මන්ත්‍ර – ගුරුකම් – කොඩිවින මේ සියල්ලම මේ ශාස්ත්‍රයට අයත් වෙයි. ගුප්ත විද්‍යාවට අයත් මෙම ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සිතුණු සිතුණු වෙලාවට තම තමන්ට අවශ්‍යතා පරිදි වෙනස් කර භාවිත කිරීමේ හැකියාවක්ද නැත.

මෙම ලිපියේ අරමුණ ගුප්ත විද්‍යා ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ නැඹුරුවක් ඇති අය සහ නවකයන් දැනුවත් කර අනුගමනය කළයුතු ක්‍රමවේදය පාඨක ඔබට පෙන්වා දීමයි. එබැවින් මෙය හොඳින් තේරුම් ගෙන නිවැරදිව කටයුතු කිරීම මඟින් ඔබ කරනු ලබන සියලු කාර්යයන් වඩ වඩාත් සාර්ථක වනු ඇත.

ගුප්ත විද්‍යාව ගැඹුරින් හා දීර්ඝව ඇති බැවින් කොටස් වශයෙන් ඔබේ අවබෝධය පිණිස මෙසේ දක්වමු.

ප්‍රථමයෙන් අෂ්ට කර්මය මොනවා දැයි හඳුනා ගනිමු.

01. වශී කර්මය

මෙයට කෙනෙකුගේ සිත් ගැනීම, ඉනා කිරීම, නඩු දිනීම ඇතුළත් වෙයි.

02. ආකර්ෂණ ක්‍රම

මින් කෙරෙන්නේ හැර ගිය අය ගෙන්වා ගැනීම, ධන ධානය දියුණු කර ගැනීම, වෙළෙඳ කටයුතු දියුණු කර ගැනීම, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ජපයේදී දිෂ්ටි ගෙන්වා ගැනීම වෙයි.

03. මෝහන කර්ම

ඉන්ද්‍රජාල, ඇස් බැන්දුම් මුළා කිරීම මේ ශාන්ති කර්මයයි.

04. ස්ථම්භන කර්ම

බන්ධනය කිරීම්, තද කිරීම් මේ කර්මයට අයත්ය.

05. ශාන්ති කර්ම

සියලුම සෙත් ශාන්ති, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලි තොවිල්, ග්‍රහ ශාන්ති මින් සිදුවේ.

06. විද්වේෂණ කර්ම

වෙන් කරලීම, සතුරු කිරීම, අනියම් සම්බන්ධ නැති කිරීම.

07. උච්චාටන කර්ම

වින පෙරලා කැපීම, ගෙවතු ආරක්ෂාවන්, වන සතුන් පලවා හැරීම, කෙත්වතු ආරක්ෂා උච්චාටන කර්මයෙන් කරනු ලබයි.

08. මාරණකර්ම

වින කිරීම, විනාශ කිරීම, අංගං භූමි පාළු මෙම කර්මයට අයත් වේ.

අෂ්ටකර්මයට හිමි දේවතාවන් හඳුනා ගනිමු.

01. වශීකර්මයට _ කාමදේවතාවා (රති)

02. ආකර්ෂණයට – සරස්වතී

03. මෝහන කර්මයට – මෝහිණී

04. ස්ථම්භනයට _ ශ්‍රී  කාන්තාව

05. ශාන්තියට _ පාර්වතී

06. විද්වේෂණ _ මූදේවි

07. උච්චාටන _ දුර්ගා

08. මාරණයට _ භද්‍රකාලි

දැන් අෂ්ට කර්මයට හිමි දිශාවන් හඳුනා ගන්න

01 . ශාන්ති = ඊශාන, ස්ථම්භන = නැඟෙනහිර

                වශී = ගිනිකොන, ආකර්ෂණ = උතුර

                මාරණයට = දකුණ, උච්චාටන = වයඹ

                මෝහන = බටහිර, විද්වේෂණ = නිරිත

අෂ්ට කර්මයට හිම දිනයන් හා තිථිය

01. වශී = සිකුරාදා තිථිය 07

02. ආකර්ෂණයට = ගුරු 3-13 තිථි

03. මෝහනයට = සඳු 9-8 තිථි

04. ස්ථම්භන = බුධ 1-4 තිථි

05. ශාන්ති = රවි 5-15 තිථි

06. විද්වේෂණ = කුජ 2-10 තිථි

07. උච්චාටන = ශනි 6 තිථි

08. මාරණ = ශනි 11-12 තිථි

අෂ්ටකර්මයට සුදුසු නැකැත්

01 වශී = පුනාවස – පුවපුටුප _ අභිජිත්

02. ආකර්ෂණ = බෙරණ _ පුවපල්, පුවසල

03. මෝහන = රෙහෙණ, සුවන, හත

04. ස්ථම්භන = අස්ලිස – දෙට _ මුල – රේවතී

05. විද්වේෂණ= දෙනට – සිත _ කැති _ මුවසිරස

06. උච්චාටන = අද – සියාවස -සා

07. මාරණ = පුස – අනුර – උත්‍රපුටුප – අස්විද – මා

හිමි වර්ණයන්

01. වශි = රතු පාට (තද)

02. ආකෂණ = රතු

03. මෝහන = ළා රතු

04. ස්ථම්භන = කහපාට

05. ශාන්ති = සුදු

06. විද්වේෂණ = රන්වන් පාට

07. උච්චාටන = අළුපාට

08. මාරණ = කළුපාට

හෝම ධූප

01. වශී = මී පැණි _ ගිතෙල්

02. ආකර්ෂණ = කරාබු නැටි

03. මෝහන = සුදු ලූනු, රා

04. ස්ථම්භන = බෙලි කොළ

05. ශාන්ති = තල

06. විද්වේෂණ = බකමුණු පියාපත්

07. මාරණ = මිනී ඇට

පූජා ද්‍රව්‍ය

01 වශී = එළකිරි, සමන්මල්

02. ආකර්ෂණ = පුවගු, අරලියමල්

03. මෝහන = ගංජා අබිං

04. ස්ථම්භන = බෙලි, කෙසෙල්

05. ශාන්ති = බුලත්, තැඹිලි, කිරිබත්

06. විද්වේෂණ = සුරුට්ටු, කුණු මාළු

07. උච්චාටන = මීහරක් සම

08. මාරණ = මිනී හිස

අෂ්ට කර්මයට හිමි කාල වේලාවන්

01 වශී = උදේ 6-10

02. ආකර්ෂණ = උදේ 10-12

03. මෝහන = දවල් 12-02

04. ස්ථම්භන = ප.ව. 2-6

05. ශාන්ති = ප.ව. 6-10

06. විද්වේෂණ = රාත්‍රි 10-12

07. උච්චාටන = රාත්‍රි 12-02

08. මාරණ = රාත්‍රි 2-6

ගුප්ත විද්‍යාවෙන් යම් කිසි කාර්යයක් කරන්නේ නම් ඒ සියල්ල අෂ්ට කර්මයට අයත් එක් කොටසකට අයත් වේ.

මෙහිදී ඔබට අෂ්ට කර්මය පිළිබඳව හා අනුගමනය කළයුතු ක්‍රමයන් ගැන යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇත.

මෙතැන් සිට අප බලමු අපලයකට හෝ වෙනත් ශාන්තියක් වෙනුවෙන් යන්ත්‍රයක් අඳින්නට, ජප කරන්නට අවශ්‍ය වේ නම් එය ශාන්ති කර්මයට අයත් බැවින් එයට අදාළ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නට අවශ්‍ය වේ.

මෙහිදී යන්ත්‍රයක් අඳින ඔබ යන්ත්‍රයේ දිග, පළල නිසි සේ සකසා ගෙන යන්ත්‍රය පලඳින්නාගේ නැකැතට සීහෙන නැකැතක් ගෙන දියනා පිරුවට හැඳ ශුභ දිසාණුුමුඛව යන්ත්‍රය ඇඳ ගත යුතුයි. ඉරි නොකැපෙන සේ ද්විත්ව රේඛාවෙන් යන්ත්‍රය ඇඳ ගන්නට අවශ්‍ය වේ.

ඇඳගත් යන්ත්‍රයද සුදුසු වේලාවක් බලා මල් අස්නක් සාදා සුදු පිරුවට එළා කෙසෙල් දල්ලක් අතුරා ඒ මත මල්, බුලත්, පඬුරු, පහන්, කපුරු, සුවඳ දුම් සහිත පංචෝපචාර මල් අසුනක් සකස් කර ගන්නට අවශ්‍යයි.

ශාන්ති කර්මයට අනුගමනය කළයුතු සියලු පිළිවෙත් අනුගමනය කරරමින් වරං ගැනීම, ශ්‍රී රාම දිෂ්ටිය, සංචෝපචාර දිෂ්ටිය, පංච භූත දිෂ්ටිය, නවග්‍රහ දිෂ්ටිය, කර ප්‍රාණ, පලිප්පු, සිද්ධි, පුට යන මන්ත්‍රයන්ගෙන්ද ජීවම් කර ගත යුතුයි. ජපය ආරම්භයේ සහ අවසානයෙහි තුන් සූත්‍රය කියැවීමක් ඉතා සුදුසුයි.

නිමා කර ගත් යන්ත්‍රය පලඳින්නාට දෙහි. කපා සෙත් සාන්ති කර කරට දැමිය යුතු අතර මේ සියල්ල මහා භක්තිකයකින් යුක්තව පස් පවින් වැළකී කරුණා සිත් ඇතිව කරන්නට අවශ්‍යයි.

අප මෙහිදී ඔබට අෂ්ට කර්මය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාදී ඉන් යන්ත්‍රයක් සකසා ගන්නට උපදෙස් පමණක් සටහන් කළෙමු. නියමිත දිෂ්ටි _ මන්ත්‍ර ඉඩකඩ සීමිත බැවින් පළ නොකරන අතරම ඉදිරියේදී ඔබගේ යහපත උදෙසා ඒවා  පළ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමු.

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිෂවේදී, මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු, ශ්‍රී  විභූෂණ විශ්වකීර්ති. ජනාභිනන්දන

බී.ඒ. සමන් ගුණසේන

0724572913