ගම් දහයක කිරිදෙන මවුවරු-ගැබිනියෝ හා ළදරුවෝ අමාරුවේ

0
9

පානදුර, නැඟෙනහිර මාලමුල්ල සහ එළුවිල  මාතෘ සායන හදිසියේම එම ගොඩනැඟිලිවලින් ඉවත් කිරීමෙන් ගම්මාන 10ක පමණ සිටින කිරි දෙන මවුවරුන්, ගැබිනි කතුන් සහ කුඩා දරුවන් දහසකට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ජනතාව පවසති.

එම සායනවලින් සේවා ලබාගත් නැඟෙනහිර මාලමුල්ල, එළුවිල මෙන්ම කිරිබේරිය, හේනවත්ත, සම්සුදීන් මාවත සහ කළුදෑවල ඇතුළු ප්‍රදේශවල ජනතාව මින් අපහසුතාවට පත්ව සිටිති.

පානදුර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය ඉෂ්මි මොහොමඩ් මහතා මෙසේ පැවැසීය.

එම මාතෘ සායන දෙකම පවත්වාගෙන ගියේ පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගොඩනැඟිලිවල. ඒවා දැඩි ලෙස අබලන් වෙලා. අවස්ථා කිහිපයකදී සභාවට දැනුම් දුන්නා. සුවනාරි සායන සඳහා මවුවරුන්, කිරිදෙන මවුවරුන් මෙන්ම ළදරුවන්ද සහභාගි වෙනවා. එළුවිල සායනය පවත්වන ගොඩනැඟිල්ලේ වහල කඩාවැටෙන්න ආසන්නයි. වැසිකිළිවලට යන්න බෑ. ජල ගැටලු, විදුලි ගැටලු, වැසිකිළි පහසුකම් කොහෙත්ම සුදුසු තත්ත්වයේ නෑ. ඒ නිසා සායන සැප්තැම්බර් මස සිට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ පවත්වාගෙන යන්න කටයුතු කළා යනුවෙන් පැවැසීය.

පොතුපිටිය – සුමිත් රණවක