එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ විමර්ශන වාර්තාවල ප්‍රගතිය නොවැම්බර් 23 අධිකරණය හමුවට

0
8

ශ්‍රී  ලංකා මුහුදු සීමාව තුළදී ගිනි ගැනීමට ලක්වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව පිළිබඳ සිද්ධියට අදාළ විමර්ශනවල ප්‍රගතිය ලබන නොවැම්බර් මස 23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු දමිත් තොටවත්ත මහතා 21 දින නීතිපතිවරයා වෙත නියෝග කළේය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන කෙරෙමින් පවතින බව නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ නීතිඥවරයා අධිකරණය හමුවේ දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස නියෝග නිකුත් විය.

සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්‍ෂණ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතින බැවින් සියලු විමර්ශන අවසන් කර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දිනයක් ලබාදෙන ලෙස රජයේ නීතිඥවරයා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. මෙම නඩුව ලබන නොවැම්බර් මස 23 වැනිදා කැඳවීමට නියමිතය.

හංසි නානායක්කාර