උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය හිඟයක්: ලේ බැංකුවට සහාය ඕනෑ

0
13

ලේ බැංකුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය උපකරණ හා ද්‍රව්‍යවල අඩුපාඩුවක් පවතින බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදෙන ලෙස ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා  පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

පුළුන්, පුළුන් ඇතුරුම් (වොඩ්න්), ගෝස්, මාස්ක් හා ඒ 4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසි යන ද්‍රව්‍යවල මෙසේ අඩුපාඩුවක් පවතින බවද ඒ මහතා පැවැසීය.

මෙම ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීමට කිසියම් පරිත්‍යාගශීලී පුද්ගලයකු කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂවරිය ඇමැතීමෙන් තොරතුරු ලබාගත හැකි බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය රුධිරය කිසිදු අඩුවකින් තොරව ලැබෙමින් පවතින නමුත් ඉහත සඳහන් කළ ද්‍රව්‍යවල අඩුපාඩුවක් පැවැතීම නිසා කිසියම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බවද අධ්‍යක්ෂවරයා පැවැසීය.

ලේ බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට පහසුකම් තිබෙන ප්‍රමාණයට පමණක් ප්‍රාදේශීය ලේ දන්දීමේ කඳවුරුවලින් රුධිරය එක් රැස් කරගන්නා බැවින් ලේ දන් දීමට නොහැකි වන අවස්ථාවන්හිදී රුධිරය ලබාගන්නා කාර්ය මණ්ඩල සමඟ අමානාපකම් ඇතිකර නොගන්නා ලෙසද ඒ මහතා රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත