ඇෆ්ලටොක්සින් අධික ආහාර හැදූ සමාගම් තුනකට සිතාසි

0
14

නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවූ ඇෆ්ලටොක්සින්  අඩංගු.  දරුවන් සඳහා නුසුදුසු පෝෂ ආදේශක නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ලබන නොවැම්බර් මස 18 වැනි දින අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට සමාගම් තුනක  අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් මංජුල රත්නායක මහතා ඊයේ (21දා) සිතාසි නිකුත් කළේය. ගොතටුව වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ (MOH) P.A.S. කසුන් මහතා විසින් අධිකරණය හමුවේ මෙම පැමිණිල්ල ගොනු කර තිබිණි.

 මෙම සමාගම් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද එම ආහාර බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රජයේ රස පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙත ලබාදී ඒවා සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබාගෙන ඇති බවත් ඒ අනුව නිෂ්පාදනවල ඇෆ්ලටොක්සින් නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වී ඇති බවට වාර්තා වන බව අධිකරණය හමුවේ කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

රජයේ රස පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් 1993 ආහාර ලේබල් කිරීමේ විවිධ නියෝග හත්සිය අසූ හතක් යටතේ මෙම විමර්ශනය සිදු කර ඇති බවට අධිකරණය හමුවේ වාර්තා විය. නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්ම වූ ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු වයස අවුරුදු 3 දක්වා දරුවන් සඳහා නුසුදුසු ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ගොතටුව වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් මෙම සමාගම් තුනට හා එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ට එරෙහිව 1990 අංක 20 දරන ආහාර (සංශෝධන පනත) යටතේ අධිකරණය හමුවේ චෝදනා ගොනු කර තිබිණි.

හංසි නානායක්කාර