අනුරාධපුර නගරයේ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන දෙකක් වැසීයෑමේ අවදානමක

0
10

අනුරාධපුර නගරය ආසන්නයේ පිහිටි පුබුදුපුර හා යාපනය හන්දිය සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන වැසීයෑමේ අවදානමක් පවතින බවට අනුරාධපුර නගරවාසීහු චෝදනා කරති.

මෙම අවදානමට හේතු වී ඇත්තේ එම සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු බිල්පත් නොගෙවීමේ ගැටලුවකි.

නගරවාසීන් පවසන්නේ මෙතෙක් එම බිල්පත් ගෙවනු ලැබුවේ අනුරාධපුර මහ නගර සභාව විසින් බවත් මෑතක සිට මහ නගර සභාව එම බිල්පත් පියවීම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය එම සේවාවන්

අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බවත්ය. මේ හේතුව නිසා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ආපසු කැඳවීමට තීරණය වී ඇති නිසා තමන් මහත් අසීරුතාවකට පත්ව ඇතැයි නාගරික ජනතාව පවසති.

මිහින්තලේ – සුමේධ කරුණාරත්න