2021 රාජ්‍ය වියදම ආදායම මෙන් සියයට දෙසිය හතළිහක්

0
18

2021 වසරේදී මෙරට රාජ්‍ය වියදම රාජ්‍ය ආදායම මෙන් සියයට 240ක් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එලෙස පවසා සිටියේ පසුගියදා රේගු මූලස්ථානයේ  සිදුකළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකදීය.

2021 වසරේදී මෙරට මුළු රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 1464ක් වූ බවද වියදම රුපියල් බිලියන 3522ක් වූ බවද රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල වගකීමක් ඇති බවද දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව මේ වන විට සියයට 8ක මට්ටමේ ඇති රාජ්‍ය ආදායම සියයට 15 දක්වා වැඩි කළ යුතු බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

1994 වසර වන විට මෙරට දළ දේශීය

නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 25ක රාජ්‍ය ආදායමක් තිබූ බවද අද වන විට එය සියයට 8ක මට්ටමක පවතින බවද හෙතෙම පැවැසීය.

මෙම වසරේ අගෝස්තු 31 වැනිදා වන විට ශ්‍රී ලංකා රේගුව  රුපියල් බිලියන 429ක ආදායමක් රජයට සොයා දී ඇති බවද එය සතුටුදායක කරුණක් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටි අතර මෙම වසර ඇතුළත අය- වැය ඉලක්කයක් වූ රුපියල් බිලියන 715ක ආදායමක් දක්වා ගමන් කිරීමට රේගුවට හැකියාවක් ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ තමා ගැන සිතීමට පෙර  රට ගැන සිතන කාලය උදාවී ඇති බවත් තමා ගැන, පක්ෂය ගැන සිතීම පසෙකලා අංක 1ට රට ගැන සිතිය යුතු බවත්ය.

ඉස්සර අපි මුලින්ම තමා ගැන සිතූ බවත් පසුව පක්ෂය ගැන සිතූ බවත් අන්තිමටම රට ගැන සිතූ බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

අමිල අබේරත්න