සාම්පූර් වෙල්යායේ වන අලි සිරුරක්

0
7

සේරුවිල, සාම්පූර් චන්දයවෙට්ටෙයි කුඹුරු යායේ 20 දින උදෑසන මියගොස් ඇති වන අලියකුගේ සිරුරක් සොයාගත් බව සේරුනුවර වනජීවී කාර්යාලය කියා සිටී. අඩි 8ක් පමණ උසැති අවුරුදු 45ක් පමණ යැයි සැකකරන දැවැන්ත පිරිමි සතෙකි. මියයෑමට හේතුව මෙතෙක් සොයාගෙන නැත. ඒ පිළිබඳව පශු වෛද්‍යවරයා පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව හේතුව

කිව නොහැකි බවත් වනජීවී නිලධාරීහු සඳහන් කළහ.

කන්තලේ _ ඩබ්. එම්. වික්‍රමසිංහ