වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි වෙතින් දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට පින්තාලියක්

0
12

ස්වර්ණාභරණ ලොව කිරුළ පැලඳි වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි සිය ආයතනික සමාජ මෙහෙවර තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් නැඟෙනහිර කොළඹ රොටරි සමාජය සමඟ එක් වී දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට, කළුබෝවිල රෝහලට පිරිසුදු පානීය ජලය සපයන පින්තාලියක් පරිත්‍යාග කළේය. වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි මූලිකත්වය ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කළ ‍ෙදාළොස්වන සාර්ථක පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය මෙය වේ. මෙම අවස්ථාවට වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි හා නැඟෙනහිර කොළඹ රොටරි සමාජයේ සභාපති ඒ.පී. ජෙයරාජා මහතා, නිත්‍යකල්‍යාණි කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෝ සහ දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ නිලධාරීහු රැසක් සහභාගි වූහ.

වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි පොදු ජනතාවට පිරිසුදු පානීය ජලය නොමිලේ ලබා ගැනීම සඳහා මෙම පින්තාලි පිහිටුවීම ඇරඹුවේ වැල්ලවත්තේ ගාලු පාරේ පිහිටි සිය ප්‍රදර්ශනාගාරය ඉදිරිපිටිනි. ගාලු පාරේ ගමන්කරන ජනතාවගේ පිපාසය සංසිඳවීම පිණිස පින්තාලියක් පිහිටුවීමෙන් ඇරඹුණු එම සමාජ සුබසාධන ව්‍යාපෘතිය වර්තමානයේදී කළුබෝවිල රෝහලට පැමිණෙන දහස් සංඛ්‍යාත රෝගීන්ගේ පිපාසය සංසිඳවීම දක්වා ව්‍යාප්ත වී ඇත. “ව්‍යාපාර ආයතනයක් විදිහට වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි ව්‍යාපාර අරමුණුවලින් ඔබ්බට ගිහින් සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන්වලට නිරන්තරයෙන් උපරිම දායකත්වයක් දක්වනවා.

එම බොහෝ කටයුතු සඳහා නැඟෙනහිර කොළඹ රොටරි සමාජයේ සහයෝගයද අපට ලැබෙනවා. වැල්ලවත්ත මුහුදු වෙරළ පිරිසුදු කිරීම, ලේ දන් දීම, පාසල් සහ ආගමික ස්ථානවලට උපකාර කිරීම ආදී සමාජ සේවා වැඩසටහන් රැසක් අප වාර්ෂිකව පවත්වනවා. ඉදිරියේදී මෙම වැඩසටහන් තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම අපගේ අරමුණයි” වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි හා නැඟෙනහිර කොළඹ රොටරි සමාජයේ සභාපති ඒ.පී. ජෙයරාජා මහතා පැවසීය.