වතු නිවාස රජයෙන් ඉදිකර දීමට කටයුතු කරනවා

0
9

වතු නිවාසවල ජීවත් වන සියලුම දෙනාට නිවාස ඉදිකර දීමට රජය කටයුතු කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ඊයේ (20දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය.

ඔවුන්ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනි රෝහිණි කුමාරි කවිරත්න විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී නැඟූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනි රෝහිණි කුමාරි කවිරත්න (ස.ජ.බ.) –

“යහපාලන රජය වතු ජනතාව වෙනුවෙන් පර්චස් 7ක ඉඩමක් ලබාදුන්නා. පසුගිය කාලයේදී ඒ බලපත්‍රය එකතු කරලා නැවත පසුගිය සතියේදී අලුත් බලපත්‍ර නිකුත් කර තිබෙනවා.”

“වතු ජනතාවගේ ජීවිතය ලැයිම් කාමරයට සීමාවෙලා අවුරුදු 200ක් විතර වෙනවා. ඒ තුළ ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා. වතුකරයේ ජනතාවට නිවාස ඉදිකරගන්න දීර්ඝ කාලීන ණය මුදලක් හෝ ලබා දෙන්න පුළුවන්ද එහෙමත් නැත්නම් ඉඩමේ ඔප්පුව ලබාදෙන්න පුළුවන්ද?”

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග-

“ මේ සඳහා නාමලේඛන සකස් කරන්නේ වතුවලින්. ඒ ලේඛනය ලැබුණාට පස්සේ ඔවුන්ට නිවාස ඉදිකරගන්න ඉන්දියානු ආධාර හෝ රජයේ ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනවා. අපිට සම්පූර්ණ නිවාස ඉදිකරන්න බැරිවේවි. නමුත් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව නිවාස ඉදිකර දිය යුතුය කියන ස්ථාවරයේ අපි ඉන්නවා.”

මන්ත්‍රිනි රෝහිණි කුමාරි කවිරත්න

“රජයේ වැවිලි සමාගම්වල ලැයිම් කාමරවල ජීවත් වන සියලුම දෙනා වත්තේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ ගෙවල් හදලා දෙන්නේ වත්තේ වැඩ කරනව නම් විතරයි. මේ වතු නිවාස ජීවත් වීමට සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා රජයේ අත්හැරදාපු ඉඩම්වල මේ අයට නිවාස ඉදිකරගන්න දීර්ඝ කාලීන ණය මුදලක් දෙන්න පුළුවන්ද?”

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චමින්ද විජේසිරි (ස.ජ.බ.)

“වතුවල නිවාස සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. වගා නොකරන ඉඩම්වලින් පර්චස් හතක් බලපත්‍ර ක්‍රමයට ලබා දිය හැකි නම් වතු ජනතාවට ලොකු සහනයක්. ඉඩම ලැබුණොත් ඔවුන් තමන්ගේ වියදමින් නිවාස හදාගනීවි. ඒ සඳහා රජයට වගේම මන්ත්‍රිවරුන්ටත් උදවු කරන්න පුළුවන්.”

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග

“මේ සියලුම දෙනාට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් රජය ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපතිවරයා මුදල් සංශෝධන පනත ඉදිරිපත් කරමින් පැවැසුවා. ඒ සඳහා අපි මැදිහත්වීම කර තිබෙනවා. ඔබගේ යෝජනා ඊළඟ උපදේශන කාරක සභාවට යොමු කරනවා.”

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි