ලංකා බැංකුවේ පානදුර අධිශේ‍ර්ණි ශාඛාවෙන් පාසල් දිවා ආහාර වැඩසටහනක්

0
14

ලංකා බැංකුවේ පානදුර අධිශේ‍ර්ණි ශාඛාව මඟින් සංවිධානය කරන ලද පොත් බෙදාදීමේ හා දහවල් ආහාරය ලබාදීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා (අගෝස්තු 19දා) පානදුර හිරණ ප්‍රාථමික විදුහලේදී පැවැත්විණි.

ලංකා බැංකුවේ අභිමානවත් 83 වැනි සංවත්සරය නිමිති කරගෙන පැවැත්වූ එම සමාජ සත්කාරය සඳහා බස්නාහිර පළාත දකුණ සහකාර මහා කළමනාකාරිනි නයනා සමන්ති මහත්මිය, මෙහෙයුම් කළමනාකරු බී.පී. අසංක මහතා, කළුතර කලාපයේ ජේ‍යෂ්ඨ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාරිනි ආශා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරිත්වයේ මඟ පෙන්වීමමත පානදුර අධිශේ‍ර්ණි ශාඛාවේ ජේ‍යෂ්ඨ කළමනාකාරිනි ප්‍රියානි රණසිංහ මහත්මිය සහ කාර්යය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මේ කටයුත්ත සඳහා සහයෝගය ලබාදී ඇත.