යූනියන් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් අතරට එක්වෙයි

0
11

යූනියන් බැංකුව 2022 වසරේ මෙරට වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් හා ආයතන අතරට එක් වී සිටී. LMD සඟරාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් හා ආයතන ලැයිස්තුවට (Most Respected Entities in Sri Lanka) අනුව යූනියන් බැංකුව වෙත මෙම ගෞරවය හිමි වී තිබේ.

LMD සඟරාවේ සංකල්පයක් අනුව Nielsen IQ මඟින් පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල පදනම් කරගෙන මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ. මෙවර සමීක්ෂණයට 800කට අධික පිරිසක් දායක වූ අතර සමාගමක/ආයතනයක මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය, ප්‍රමිතිය, කළමනාකරණය, අවංකභාවය, නවෝත්පාදනය, විවිධත්වය, ආයතනික සංකෘතිය, ප්‍රජා සත්කාර, දැක්ම සහ රටේ යහපත පිළිබඳව දක්වන උනන්දුව යනාදී සාධක අනුව අවසන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදි.

“යූනියන් බැංකුව 2022 වසරේ මෙරට වඩාත්ම ගෞරවය දිනූ සමාගම් හා ආයතන අතරට එක්වීම මට මහත් සතුටක් හා ගෞරවයක්. දුෂ්කර සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ පවා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් හා අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් වෙනුවෙන් උපරිම වටිනාකම් තිළිණ කිරීමට අප සමත්වී ඇති බව මෙමඟින් මනාව පැහැදිලි වනවා.

යූනියන් බැංකුව යනු ආයතනික සාරධර්ම හා වටිනාකම්වලට අනුකූලව වසර 25කට අධික කාලයක් තිස්සේ රටට සේවය සැලසූ බැංකුවක්. මෙය අප මෙතෙක් ලැබූ ජයග්‍රහණ අතර තවත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි.” යූනියන් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඉන්ද්‍රජිත් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවැසීය.