මැරුණු පුතුට පින් දෙන්නට දේපළ පිදුවා රජයට

0
64

හෝමාගම, හබරකඩ  නුවන්  ලහිරු  මාවතේ පදිංචි  සිරිසේන  දෙහිගස්පිටිය සහ ස්වර්ණමාලා විජේවර්ධන යන දානපති මවුපියෝ තම  පුතාට  පින්  පිණිස  රුපියල්  කෝටි  හයකට  අධික   දේපළ හෝමාගම ප්‍රදේශයේ  ජනතාවගේ  යහපත  සඳහා   හෝමාගම   ප්‍රාදේශීය  සභාවේ  පොදු   කටයුතු  සඳහා  පරිත්‍යාග  කිරීමට ඉකුත්දා කටයුතු කළහ. 2004 වර්ෂයේ  මාර්තු  මස  හතර  වැනි දින ඔවුන්ගේ  එකම  පුතු  නුවන්  ලහිරු  දෙහිගස්පිටිය  මහතා  අවිස්සාවේල්ල   ප්‍රදේශයේදී   රිය අනතුරකින්  මියගොස්  තිබේ.  ඔහුට පින් පිණිස මෙම  දේපළ  රජයට  පරිත්‍යාග  කළ  බව  මවුපියෝ පැවැසීය.

සිරිසේන  දෙහිගස්පිටිය  මහතා සහ ස්වර්ණමාලා  විජේවර්ධන  මහත්මිය   මේ  පිළිබඳව අප  සමඟ  මෙසේ  පැවැසූහ.

“අපිට  හිටිය  එකම  පුතා හදිසි  අනතුරකින්  මිය  ගියා. එසේ  මිය  ගිහිල්ලා  දැනට  අවුරුදු  20ක්  වෙනවා. අපිට   අපේ  පුතා  නැතුව  මේ  දේපළ  වැඩක්  නැහැ. ඒ  නිසා  අපි  තීරණය  කළා  රුපියල්  කෝටි  හයකට  අධික  වටිනාකමකින් යුත් මේ  ඉඩම  සහ  නිවෙස  හෝමාගම  ප්‍රාදේශීය  සභාවේ  පොදු  කටයුත්තක්  සඳහා  අපේ  පුතාට  පින්  පිණිස  පරිත්‍යාග  කරන්න. අපි  ප්‍රාර්ථනා  කරනවා  මේ  පින්  බලෙන්  අපේ  පුතාට  මතු  භවයේදී  මෙවන්  අකල්   මරණයකට  ගොදුරු  නොවී   අජරාමර  නිවන්සුව ලැබේවා  කියලා.”

මේ  පිළිබඳව  අදහස්  දැක්වූ  හෝමාගම  ප්‍රාදේශීය  සභාවේ  සභාපති  සම්පත්  චමින්ද  ජයසිංහ  මහතා,

“හබරකඩ  පදිංචි  සිරිසේන  දෙහිගස්පිටිය  මහතාට  සහ  ස්වර්ණමාලා  විජේවර්ධන  මහත්මියට  දාව  හිටපු  එකම  පුතා  හිටි  හැටියේම  හදිසි  අනතුරකින්  මිය  ගියා. ඒ  නිසා  ඔහුට පින්  පිණිස  ඔවුන්ට  අයිති  හෝමාගම  හබරකඩ  නුවන්  ලහිරු  මාවතේ  පිහිටි  රුපියල්  කෝටි  හයකට  අධික  පර්චස්  56ක  ඉඩම  සහ  නිවෙස  හෝමාගම  බල  ප්‍රදේශයේ  ජනතාවගේ  පොදු  කටයුතු  සඳහා  පරිත්‍යාග  කළා. මෙම   යුවළ  මේ  කරපු  උතුම්  පින්කම දේශපාලනඥයන් වන අපට ඉතා හොඳ  ආදර්ශයක්  පෙන්නල  දීලා  තියෙනවා. ඒක  ඉතාම  වටිනා  දෙයක්.  ඒක  අපි  අගය කරනවා. ඒ වගේම  ඔවුන්  දෙපළගේ  එකම  පුතු  වන නුවන්  ලහිරු  දෙහිගස්පිටිය  මහතාට  මතු  භවයේදී මෙවන් අකල් මරණයක් නොවේවා  කියල  පින්  අනුමෝදන්  කරනවා .

ඊට අදාළ  ගිවිසුම්  පත්‍රය සහ  ඉඩමේ  ඔප්පුව  ඉකුත්දා  සිරිසේන  දෙහිගස්පිටිය  මහතා  සහ  ස්වර්ණමාලා  විජේවර්ධන  මහත්මිය  විසින්  හෝමාගම  ප්‍රාදේශීය  සභාවේ  සභාපති  සම්පත්  චමින්ද  ජයසිංහ  මහතාට එම  ඉඩමේදී   භාර  දෙනු  ලැබිණි.

හබරකඩ – එස්. ප්‍රියලාල්