බ.ප. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සා.පෙළ සිසුන්ට “සාහිත රස ජනනී”

0
11

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු දරුවන්ට මෙන්ම එම විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන්ටද ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධනය) ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මහත්මිය විසින් සංස්කරණය කරන ලද ‘සාහිත රස ජනනී’ ග්‍රන්ථය නිකුත් වී ඇත.

වර්තමානයේ පාසල්වල සාමාන්‍ය පෙළ මෙන්ම උසස් පෙළ හදාරන සිසුන්ද විචාරය සහ රසාස්වාදය පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් තොරව කටයුතු කරන වාතාවරණයක සාහිත්‍ය රසාස්වාදය විෂය හදාරා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ නිර්මාණශීලී කුසලතා සංවර්ධනය කර ඔවුන් ඉහළ සාමාර්ථයන් කරා යොමු කිරීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාසල්වලට බෙදාදීම සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙම ‘සාහිත්‍ය රස ජනනී’ සංග්‍රහයට කාර්ය පත්‍රිකා, අභ්‍යාස සහ ප්‍රශ්න පත්‍රද ඇතුළත්ය.