නව විදුලි බිලෙන් පුදබිම්වලට අසාධාරණයක් වෙලා නෑ

0
130

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයේදී ආගමික ස්ථාන සඳහා අසාධාරණයක් සිදු වී නැතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ආගමික ස්ථාන 48,000න් 15,195ක් සංශෝධනයෙන් පසුවද ගෙවනු ලබන්නේ රුපියල් 330ක් පමණක් බවද ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

ආගමික ස්ථාන 11,151ක් සංශෝධනයට පෙර රුපියල් 285ක් ගෙවූවද සංශෝධනයෙන් පසු රුපියල් 1,260ක් ගෙවන බව ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ආගමික ස්ථාන 3,852ක් උපරිම මිල ලෙස රුපියල් 607ක් ගෙවූව ද මේ වනවිට රුපියල් 1,860ක් ගෙවන බවද ඇමැති කංචන විජේසේකර පැවැසීය.

විදුලි ඒකක 121 -180ක් අතර විදුලි මිලක් පැවැති ආගමික ස්ථාන 5,897 මෙතෙක් කල් ගෙවූ රුපියල් 1,057ක මිල සංශෝධනයෙන් පසු උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 3,990ක් වී ඇතැයිද ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම සංශෝධනයෙන් පසුවද ආගමික ස්ථාන 48,000න් 36,000ක් මාසිකව ගෙවන උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 3,990ක් බවද ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

තම ස්ථානවල විදුලිය පරිභෝජනය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විකල්ප ලෙස පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම හැර වෙන විකල්පයක් නොමැති බවද ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි