ගාල්ල කොටුව සිංහ සමාජයෙන් සමාජ සද්කාරයක්

0
51

1983 වර්ෂයේ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් සඳහා ඉදිකරන ලද කැමිලා පාසල  Youth Trust  වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික් 306 A1 306 A2 සිංහ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සිංහ අශෝක ගුණසේකර මහතාගේ නිල කාලය තුළ ඉදිකර ඇති අතර 1983 වසරේදී දිස්ත්‍රික් සිංහාධිපති පණ්ඩු ලියනගේ මහතාගේ ධුර කාලය අවසන් කරන ලද ගිවිසුමක් මත දිස්ත්‍රික් 106 ඩෙන්මාර්ක් ජාතික සිංහයන් විසින් මෙයට අරමුදල් දායකත්වයක්ද ලබා දී ඇත. මෙහි විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් 50ක් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 12ක් සේවාව සපයමින් කටයුතු කරති.

ගාල්ල කොටුව සිංහ සමාජයේ සභාපති සිංහ අංජන ලක්ෂමන් මහතා ඇතුළු ව්‍යාපෘති සභාපති සිංහ ස¾දුන් හතරසිංහ මහතා, සිංහ මාලා ජයතිලක, සිංහ චන්ද්‍රිකා වික්‍රමසූරිය යන පිරිස මෙහි සිටින ආබාධිත දරුවන් සඳහා එදින උදෑසන, දහවල්, රාත්‍රි ආහාර වේල් සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසක් පරිත්‍යාග කිරීම සිදුවිය.