ඉන්දීය ධීවරයන් 189ක් සමඟ යාත්‍රා 25ක් අත්අඩංගුවේ

0
13

2022 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා ගත වූ කාලය තුළදී ශ්‍රී  ලංකා මුහුදු තීරයට ඇතුළු වී අනවසරයෙන් මසුන් ඇල්ලූ ඉන්දීය ධීවරයන් 189 දෙනකු සමඟ යාත්‍රා 25ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට නාවික හමුදාව පවසයි.

යාපනය, කරෙයිනගර් කෝවිලන් ප්‍රදීපාගාරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු තීරයට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී මසුන් අල්ලමින් සිටි ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් සමඟින් ඉන්දීය ධීවරයන් 08 දෙනකු 20 දින නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඉන්දීය ධීවරයන් උතුරු මුහුදු තීරයට ඇතුළු වී මසුන් අල්ලමින් සිටියදී උතුරු නාවික විධානයට අයත් නිලධාරීන් ඉන්දීය ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඉන්දීය ධීවරයන් සමඟ ධීවර යාත්‍රාව, ඔවුන් අල්ලා තිබූ මසුන්, ධීවර ආම්පන්නද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන කන්කසන්තුරයට රැගෙන විත් මයිලඩි ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙතට භාරදීමට පියවර ගනු ලැබීය.

මුලතිව් – ශෂි කුමාර්