“හොඳ හාල් තියෙන අපිට රට හාල් ගන්න ඕනෑ නෑ” – ඇමති අමරවීර

0
89

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන සහල්, පාරිභෝජනයට සුදුසු ආසියාවේ හොඳ ම සහල් බව වගකීමෙන්ම ප්‍රකාශ කරන බව ත්, තවදුරට ත් සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බව ත් කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර පැවසීය.

ඉන්දීය රජයේ ණය යෝජනා වැඩසටහන යටතේ යූරියා පොහොර ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ වීමත් සමග වී වගා කළ කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් 512,000ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර ඒ නිසා ලබන දෙසැම්බර් අවසන් වන තෙක් රටට අවශ්‍ය තරම් සහල් තිබෙන බව ද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

මෙවර යල කන්නයේ හෙක්ටෙයාර් 275,000ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වී වගා කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද ජූනි මාසයේ පළමු සතිය වනවිට වගා කළ හැකි වූයේ හෙක්ටෙයාර් 248,000ක ප්‍රමාණයක් බව ඔහු පැවසීය.

එම නිසා රටට අවශ්‍ය සහල් හිඟ වීමේ අවදානමක් මතු වීමත් සමග ඊට ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් රජය සහල් ආනයනය කිරීමට පියවර ගත් බව හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේ ය.

ගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම රජයට පැවරෙන බව ත්, කළ යුත්තේ වෙනත් රටවල ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම නොවන බව ත් ඔහු අවධාරණය කළේ ය.

එම නිසා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වශයෙන් රටේ ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට ගතහැකි සියලු ම පියවර ගන්නා බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.