හොඳ හාල් තියෙන අපිට රට හාල් ගන්න ඕනෑ නෑ

0
29

ශ්‍රී  ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන සහල්, පාරිභෝජනයට සුදුසු ආසියාවේ හොඳම සහල් බව වගකීමෙන්ම ප්‍රකාශ කරන බවත්,   තවදුරටත් සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බවත්  කෘෂිකර්ම ඇමැති  මහින්ද අමරවීර  පැවැසීය.

ඉන්දීය රජයේ ණය යෝජනා වැඩසටහන යටතේ යූරියා පොහොර ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ වීමත් සමඟ වී වගා කළ කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් 512,000ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර  ඒ නිසා  ලබන දෙසැම්බර් අවසන් වන තෙක් රටට අවශ්‍ය තරම් සහල් තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මෙවර යල කන්නයේ  හෙක්ටෙයාර් 275,000ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වී වගා කිරීමට නියමිතව තිබුණද  ජුනි මාසයේ පළමු සතිය වනවිට වගා කළ හැකි වූයේ  හෙක්ටෙයාර් 248,000ක ප්‍රමාණයක් බව ඔහු පැවැසීය.

එම නිසා  රටට අවශ්‍ය සහල් හිඟ වීමේ අවදානමක් මතු වීමත් සමඟ ඊට ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන්  රජය විසින් සහල් ආනයනය කිරීමට පියවර ගත් බව හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය.

ගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම රජයට පැවැරෙන බවත්, කළ යුත්තේ වෙනත් රටවල ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම නොවන බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

එම  නිසා කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා  වශයෙන්  රටේ ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට ගතහැකි සියලුම පියවර ගන්නා බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න