වරාය අධිකාරිය විධිමත් කරන්න කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්න

0
11

ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ වන උසස් වීම් ලබාදීම් සහ මාරුකිරීම්වලදී වරාය සේවකයන්ට වී ඇති අසාධාරණකම් පිළිබඳව සොයාබලා ඒවා නිවැරදි කිරීමටත්, වරාය අධිකාරිය තුළ විධිමත් මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහාත්් කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන ලෙස සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එම කොමිෂන් සභාව තුළින් වරාය අධිකාරියේ සිදුවන සේවක බඳවාගැනීම්, උසස්වීම් ලබාදීම්, මාරුවීම් ලබාදීම්, සේවක පුහුණු කිරීම්, විභාග පැවැත්වීම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම් යන කරුණු සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් සැකසිය යුතු බවද වරාය පොදු සේවක සමිතිය සඳහන් කර තිබේ.

මෙම කරුණු පිළිබඳව විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමුව ඇති බවත් ඒ සඳහා අමාත්‍යවරයා සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් හෙට (21දා) පෙරවරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත බවත් සමස්ත ලංකා පොදු සේවක සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් නිරෝෂන් ගොරකානගේ ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය