මස්කෙළිය වැවිලි සමාගමේ සේවකයෝ රු. දහසක වැටුප ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයේ

0
26

මස්කෙළිය වැවිලි සමාගමට අයත් මස්කෙළිය ප්‍රදේශයේ තේ වතු ගණනාවක වතු කම්කරුවන් ඊයේ (19දා) උදෑසන එම වතු යායවල්වල පිහිටි තේ කර්මාන්තශාලා ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

රජය මඟින් තමන්ට දිනකට රුපියල් දහසක වැටුපක් ගෙවන ලෙසට වැටුප් පාලක සභාව හරහා චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කර තිබියදී අනෙකුත් වතු සමාගම්වල සේවය කරන වතු කම්කරුවන්ට එම වැටුප ගෙවීම් සිදු කරද්දී මස්කෙළිය වැවිලි සමාගමේ තේ වතුවල සේවය කරන තමන්ට එම සමාගමෙන් අදාළ වැටුප නොගෙවන බව උද්ඝෝෂණයේ නියැළි වතු කම්කරුවෝ කියා සිටියහ.

වෘත්තිය සමිති භේදයකින් තොරව මස්කෙළිය, බ්‍රවුන්ලෝ, ලක්ෂපාන, මරේ, බ්‍රවුන්ස්වික්, ස්තැස්පි යන වතුවල තේ කර්මාන්ත ශාලා ඉදිරිපිට එම වතුයායවල සේවය කරන වතු කම්කරුවන් මෙසේ උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය.

මස්කෙළිය වැවිලි සමාගම විසින් තමන්ට රු. දහසක වැටුප ගෙවන තෙක් තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ දිනපතා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිමි තේ කොළ කොළඹ පැවැත්වෙන තේ වෙන්දේසිය සඳහා රැගෙන යෑමට තමන් වතු පාලන අධිකාරියට ඉඩ ලබා නොදෙන බව උද්ඝෝෂණයේ නිරත මස්කෙළිය වැවිලි සමාගමේ සේවයේ නියුතු වතු කම්කරුවෝ කීහ. වතු කම්කරුවන්ට රජය

මඟින් වැඩි කළ රු. දහසක වැටුප නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ වතු සමාගමේ උසස් නිලධාරියකුගෙන් කළ විමසුමකට එම නිලධාරියා මෙසේ පැවැසීය. රු. දහසක වැටුප ගෙවීමට වතු කම්කරුවකු දිනකට අමු තේ දලු කිලෝ 20ක් නෙළිය යුතුයි. එම දලු ප්‍රමාණය නෙළීමට වතු කම්කරුවන් කටයුතු නොකරන නිසා අපි නෙළන තේ දලු ප්‍රමාණයට වැටුපක් ගෙවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

නොර්වුඩ් _ නීටා පත්ම කුමාරි