දිළිඳු දරුවන්ගේ අනාගතය රකින්න වැඩබලන ඇමැතිනි ගීතාගෙන් “අත්වැලක්”

0
6

දිළිඳු පවුල්වල දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ‘අත්වැල’ මවුපිය කැපකරු වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව ළමා හා කාන්තා කටයුතු වැඩබලන කැබිනට් ඇමැතිනි ගීතා කුමාරසිංහ පවසයි.

දිළි¾දු පවුල්වල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ආධාර අවශ්‍ය හා මවුපිය රැකවරණයක් නොමැති දරුවන් රැක බලා ගැනීමේ සහ ආධාර කිරීමේ වැඩසටහනක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඒ මහත්මිය පැවැසුවාය.

මෙවැනි දරුවන් හ¾දුනාගෙන ඔවුන් සඳහා ආධාර ලබාදීමට කැමැති විශාල පිරිසක් මෙරට මෙන්ම විදේශ රටවලද සිටින අතර එවැනි පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහයෝගයෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන බවත් ඇමැතිවරිය සඳහන් කළාය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරියෙක් අනුයුක්ත කර ඇති අතර ඔවුන් තම කොට්ඨාසයේ ඇති ග්‍රාමසේවා වසම් තුළ ජීවත්වන දිළිඳු දරුවන් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් ඇය කීවාය.

දරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී සමාජය සංවේදී කිරීම තුළින් සෑම දරුවකුටම සුරක්ෂිත පවුල් පරිසරයක් ඇති කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවත් ඇය වැඩිදුරටත් පැවැසුවාය. 

මිතුන් ජයවර්ධන